MO ČRS BLATNÁ

Český rybářský svaz, místní organizace Blatná

od roku 1922

NOVINKY

Z historie ČRS MO Blatná

Sportovní rybaření na Blatensku má již devadesátiletou tradici – první sportovní Rybářský klub byl založen v roce 1922.

Již v prvopočátcích existence postupně získal do pronájmu a převzal do vlastní péče úseky toků Smoliveckého a Závišínského potoka i řeky Lomnice. V dalších letech došlo k poklesu zájmu o fungování rybářského spolku, až vše vyvrcholilo v roce 1931 zastavením činnosti klubu. Rybolov na zdejších vodách přišel opět do rukou soukromých zájemců. Obrat k lepšímu nastal v roce 1937, kdy byla činnost klubu obnovena. Podařilo se i zvětšit rybářské revíry, takže celková délka povodí obhospodařovaného sportovními rybáři, činila již více než 17 km.

Členská základna se rozrostla z původních 35 členů v roce 1922 na téměř 330 členů v roce 2001 včetně 60 dětí zapojených ve 3 rybářských kroužcích.

Za jedno z nejdůležitějších období života místní organizace českého rybářského svazu v Blatné lze považovat stavbu komplexu sádek, vybudování rybníka Naděje v zámeckém parku či rybníka Řečického, jehož stavba byla v roce 1980 narušena povodní, která protrhla hráz. Přesto byl rybník dokončen již v roce 1983.

Místní organizace obhospodařuje dnes přibližně 20 hektarů vodních ploch, a to i přesto, že od roku 1990 navrátila v rámci probíhajících restitučních řízení 12 rybníků jejich původním majitelům. Tento plošný potenciál umožnil přejít z dvouletého produkčního cyklu chovu ryb na cyklus tříletý, což se nutně pozitivně odráží v kvalitě a velikosti ryb nasazovaných do sportovních revírů.

V popisu revíru můžeme nalézt celkem 3 sportovní revíry, které obhospodařuje MO ČRS Blatná: pod číslem 421031 – Lomnice 2 – vlastní úsek řeky Lomnice, 421032 – Lomnice 3 – rybník Parkový v k.ú. Blatná a 423025P – Lomnice 2 pstruhová.

V rámci společného hospodaření Jihočeského územního svazu nepatří mezi největší místní organizace počtem svých členů, ale bezesporu mezi nejaktivnější a nejproduktivnější. Příkladem i důkazem budiž členství členů v krajských orgánech (Jihočeský územní výbor), stejně jako hodnocení delegátů JčÚV na výročních členských schůzích a na každoročních závěrečných prověrkách hospodaření. Organizace má dobré kontakty i se sousedními MO Mirotice, Mirovice, Strakonice, Vimperk, Týn nad Vltavou, Písek atd., kam pravidelně dodává kvalitní a oblíbenou rybí násadu.

Rybářské kroužky navštěvuje každoročně přibližně 60 dětí do 15 let a 20 mladých rybářů do 18 let.

K bohatému zarybnění a dosahování dobrých úlovků bylo nutno postupně také zvyšovat produkci kvalitní rybí násady založením skutečného hospodaření se zaměřením na převážnou produkci kapra. Do rybářských revírů obhospodařovaných MO ČRS Blatná je nyní každoročně prakticky pravidelně nasazováno minimálně 15.000 ks rybí násady.

ZAJÍMAVOSTI

práce s mládeží

Činnost rybářských kroužků je organizována ve spolupráci mezi MO ČRS a Domem dětí a mládeže Blatná. Kroužky navštěvuje přibližně 40-50 dětí ve třech kroužcích. V zimních měsících se děti učí pravidlům rybářského řádu, anatomii a fyziologii ryb, technikám a způsobům lovu, vybavení rybáře, chování v přírodě a její ochraně, poznávání ryb vodních živočichů a rostlin. Znalosti prověřujeme v celoroční soutěži Mladý rybář, kterou vyhodnocujeme každé 2 měsíce. Jarní měsíce patří tréniku rybolovné techniky. Každoročně pořádáme v červnu rybářské závody pro děti – v roce 2017 již 15. ročník. Za zahájení rybářských kroužků v září se konají závody jako nábor do rybářských kroužků na rybníku Počátek na sádkách MO ČRS. Víkendová soustředění rybářských kroužků se konají u řeky Lomnice v RS Počta Lučkovice nebo na chatě na Laciné.

 www.ddmblatna.cz

REVÍRY

Pstruhové revíry: 423 025 – Lomnice 2 P

  • rozloha 3 ha a délka toku 20 km

Popis: Přítok Otavy. Potok Smolivecký od stavítek obvodové stoky rybníka Divák v k. ú. Zámlýní až k pramenům a Závišínský potok od ústí rybníka Luh v k. ú. Újezdec až k pramenům. Všechny přítoky a hlavní tok Smoliveckého potoka od silničního mostu silnice Radošice – Starý Smolivec až k pramenům a Závišínský potok od mostu silnice Hvožďany – Leletice až k pramenům jsou CHRO – zákaz lovu ryb.

Mimopstruhové revíry: 421 031 – Lomnice 2

  • 25,5 km 20,00 ha

Popis: Přítok Otavy. Od jezu mlýna Míreč v k. ú. Míreč až k hrázi rybníka Dolejší v k. ú. Tchořovice. Zákaz lovu ryb ve vyznačených úsecích nad rybníky a.s. Rybářství Lnáře. Do revíru patří Závišínský potok od vtoku do rybníka Pustý až po hráz rybníka Velký Bělčický a dále Smolivecký potok od vtoku do rybníka Veský (200 m nad ústím) v k. ú. Lnáře až k rybníku Zámlýnský (100 m od hráze). Míra štiky zvýšena na 60 cm.

Mimopstruhové revíry: 421 032 – Lomnice 3 (Parkový)

  • 2,8 ha a délka toku 2,1 km

Popis: Přítok Otavy. Rybářský revír tvoří nádrž:Parkový v k. ú. Blatná 2,8 ha. Míra štiky zvýšena na 60 cm. V místech vyznačených tabulemi s nápisem Chráněná oblast a z nábřeží až ke stavidlům platí zákaz lovu ryb. Na obou přítocích do nádrže lze lovit až po oplocení zámecké obory u Nohavického mostu a k hrázi rybníka Pustý.

Rybník Pustý – k.ú. Blatná: 421 105

  • 6,16 ha

Popis: Míra štiky zvýšena na 60 cm. Zákaz lovu ryb z oploceného pozemku za zahradami, na levém břehu rybníka při pohledu z hráze až k přítoku, lov povolen pouze z hráze k dřevěnému oplocení. Lov z hráze povolen na levé zatravněné části. Konec revíru na levém břehu u přítoku se nachází za zahrádkářskou kolonií a je označen cedulí. Úseky, kde je lov ryb zakázán, jsou označeny cedulemi. Zákaz parkování automobilů před zahrádkami za kolejemi na levém břehu rybníka v přítokové části (soukromý pozemek).

 

CHOVNÉ RYBNÍKY

Rybník Řečický (Řečice) – o rozloze 4,98 ha v k.ú. Blatná

Rybník Naděje – o rozloze 2,2 ha v k.ú. Blatná

Rybník Zdeninský – o rozloze 4,2 ha v k.ú. Bělčice

Rybník Lapač – o rozloze 1 ha v k.ú. Blatná

Rybník Dol – o rozloze 0,8 ha v k.ú. Sedlice

Rybník Lnářský Málkov – o rozloze 0,6 ha v k.ú. Lnářský Málkov

Rybníky Sádky – 1 ha v k.ú. Blatná

 Chovné potoky:
Smolivecký potok
– v délce toku 4 km
Závišinský potok
– v délce toku 2 km
(oba tyto potoky jsou vedeny jako voda pstruhová)

Základní informace, Výbor

Rok založení MO ČRS: 1922

Sádky – Plzeňská 1528: +420 380 830 302

IČO: 00475939

registrační list Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Blatná:

Registrační List – 2015

Výpis z živnostenského rejstříku:

Výpis z rejstříku

KDE NÁS NAJDETE

Sádky – Plzeňská 1528, 388 01 Blatná

KONTAKTY

Korespondenční adresa

Předseda

Jednatel

Hospodář

Napište nám: